Ene 2024

Les nenes, el seu futur i el de tota la població

Les noves tecnologies poden contribuir a generar condicions perquè la població femenina gaudeixi de plena igualtat política, econòmica i social o, al contrari, poden simplement ampliar les bretxes de gènere preexistents i generar noves i més desigualtats.

A la regió de l’Amèrica Llatina i el Carib tenim 244 milions de persones sense accés a serveis d’internet, la majoria d’elles dones, especialment en àrees rurals, segons xifres que cita l’informe Digitalització de les dones a Amèrica Llatina i el Carib”, comissionat per la CEPAL.

Com garantim que el desenvolupament de les noves tecnologies tingui en compte les dones i contribueixi a reduir els biaixos? Com fem perquè aquesta revolució serveixi per superar la bretxa digital, però també la laboral, l’educativa i la social?

ONU Mujeres proposa integrar les dones en els sectors digitals en què es genera una ocupació de qualitat amb múltiples beneficis. És important que la població femenina es beneficiï en igualtat amb els homes per generar, aportar i sumar i per equilibrar una balança que no beneficia d’igual manera. 

La falta d’accés de nenes i dones a l’àmbit tecnològic afecta directament la igualtat d’oportunitats en el món laboral i el desenvolupament econòmic i social dels països. També és fonamental treballar per erradicar la bretxa digital per raons geogràfiques i donar suport a la promoció d’espais de desenvolupament digital de nenes i dones del món rural.

Això comporta necessàriament una planificació i reforma dels currículums educatius i la formació en habilitats tecnològiques al llarg de la vida acadèmica i de formació de la dona; l’erradicació dels vells esquemes i estereotips per transformar l’educació en ciències, tecnologia, enginyeria i matemàtiques, i la inclusió en l’ensenyament de la ciutadania digital en els plans d’estudi de les escoles. De totes les escoles. 

Per tot això, es necessita la contribució de tota la societat, a través d’incentius financers, subvencions per a la recerca i la contractació pública, així com les inversions des del sector privat. 

Cooperand ha aconseguit fins avui, des del 2014 amb un projecte subvencionat pel Govern d’Andorra, que més de 12.000 nens, nenes, adolescents i joves en situació de risc, des de kinder fins a batxillerat, facin una immersió en Entorn Digital; ha certificat 980 joves en Operador de Computadora, i més de 300 certificats en Consultor de Solucions DigitalsSón certificats homologats en tècnics en informàtica que ofereixen l’oportunitat d’accedir al món laboral amb més oportunitats. Encara estem lluny de la paritat, però cada any són més les nenes i dones que s’interessen per la tecnologia i deixen enrere formacions de base poc qualificades, sense sortida laboral o amb una ocupació poc remunerada i sense futur.

Des de tots els sectors i àmbits de la població hem de promoure la participació, l’ocupació i el lideratge de les dones en la tecnologia i la innovació per fer avançar el món sense deixar ningú enrere. 

Ens trobem davant de dos camins antagònics on la revolució digital pot contribuir a generar condicions perquè les dones gaudeixin de plena igualtat política, econòmica i social, o bé pot simplement ampliar les bretxes de gènere preexistents i generar noves desigualtats.

Dit d’una altra forma, la bretxa no és només digital. Les disparitats en l’accés en l’ús i aprenentatge de la tecnologia són alhora expressió i resultat de les bretxes laborals, salarials, educatives i socials que hem de continuar treballant per superar. 

No les hem de segregar com a dos aspectes diferents, sinó com a nexe d’unió per aconseguir la igualtat de gènere. Obrim les portes de l’economia digital a totes les dones i nenes. Treballem tots plegats per superar totes les bretxes, culturals, socials i laborals. 

Aquesta imatge és fruit de l’esforç i la sensibilitat d’Andorra, que, mitjançant els ajuts a la cooperació, permet que capacitem milers de nens, nenes i joves amb escassos recursos. Gràcies. 

Más en esta categoría: « VOLUNTARIAT I SALUT MENTAL
logo